Pågående projekt

32 stycken lägenheter 

Ett av våra nuvarande pågående projekt är om- och tillbyggnad av 32 stycken lägenheter på Drottninggatan 1. Tidigare i projektet har vi färdigställt renovering av Restaurang Nya Peking. Beställare är Ruds Gård Fastigheter. 

 

2016-05-10