Rosenlund etapp 1

Den första etappen ute på Rosenlund är nu färdigställd och slutkunderna har redan flyttat in.

I senaste numret av fastighetsmarknaden kan ni läsa mer om projektet och om hur framtiden ser ut i etapp 2.

Snart inflyttning i nya radhusen på Rosenlund

Karlsvik snart klart

Projektet på Drottninggatan 1 där 32 lägenheter byggs går mot sitt färdigställande och har fått medias ögon på sig. Inflyttning sker den 1 maj.

Fastighetsmarknaden var på besök och gjorde ett reportage som du kan läsa här:

Nya hyresrätter i centrum

 

 

Brf Rosenlund påbörjat

Nu har vi påbörjat den första etappen av Brf Rosenlund. Markarbetet påbörjades i maj och etappen beräknas vara klar i augusti 2017. Fastighetsmarknaden har skrivit en artikel om projektet som ni kan läsa här: Rosenlund får platsbyggda radhus

BRF Björkdungen

Norra Stockfallet 

I Juni 2016 färdigställdes etapp 2 av radhusområdet på Norra Stockfallet. Etapp 1 bestod av 17 st radhus och etapp 2 av 21 st radhus. Beställare är Nordisk Boutveckling. 

 2016-08-16

Färdigt projekt

Mercurius 3

Nu har vi färdigställt ytterligare ett projekt. Denna gång är det ombyggnation av en gammal innergård på Västra Torggatan 10. Innergården innehåller en utbyggnad av Naturkompaniet, ny terrass åt Koriander Restaurang, renovering av fasader och fönster samt ny marksten och diverse andra arbeten. Innergården används som entré till den nybyggda gallerian Valvet. Beställare Klövern AB.  

 

 2016-05-10